Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter

Ledige stillinger ved nyetablert omsorgssenter

Sykepleier/vernepleier - Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter

Om avdelingen

Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter er et nyoppført omsorgsbygg i Kongsberg Kommune. Bo- og aktivitetssenteret ligger på Raumyr, ca 1,2 km fra sentrum i naturskjønne omgivelser. 1 etasje inneholder dagaktivitetssenter, tannklinikk, hovedkjøkken og kafeteria. Bygningen er omkranset av en flott sansehage og turstier i nærområdet. Edvardsløkka er klimavennlig og bygget med løsninger for bruk av velferdsteknologi både innvendig og utvendig.

Edvardsløkka Omsorgsboliger inneholder 48 omsorgsboliger fordelt over 2 etasjer og 6 enheter med tilhørende felles oppholdsområder. Målgruppen er eldre med demens og behov av tjenester på et høyere omsorgsnivå. De som flytter inn på Edvardsløkka vil motta vedtaks- og individbaserte tjenester og velferdsteknologi vil være en naturlig del av tjenestetilbudet i omsorgsboligene. Det vil være høyt fokus på heltidskultur på Edvardsløkka hvor det tas i bruk innovative og fremtidsrettede arbeidstidsordninger.

 Kort om stillingen

Som sykepleier/vernepleier vil du ha et overordnet ansvar for den medisinskfaglige oppfølgingen av beboerne. Du vil være en del av et tverrfaglig arbeidsmiljø hvor oppgavene i det daglige fordeles på bakgrunn av den enkeltes kompetanse gjennom  blant annet egne sykepleierlister. Du vil ha en viktig rolle i etablering og utvikling av et helt nytt omsorgstilbud og vi søker deg som er innovativ og fremtidsrettet. 

På Edvardsløkka skal det være heltidskultur og vi tilbyr 100% stilling til sykepleier og vernepleier. Turnusen vil ha en kombinasjon av ulike type vakter både i uke og helg. Helgevakter ved Edvardsløkka vil p.t være enten langvakter hver 4. helg eller p.t mer ordinære vakter hver 3. helg. 

 Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med heltidskultur
 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et godt fagmiljø med høyt fokus på kompetanseutvikling og kvalitet
 • En topp moderne arbeidsplass der velferdsteknologi er en naturlig del av tjenesten som gir trygghet for både tjenestemottaker og tjenesteutøver
 • Gode parkeringsmuligheter
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

 Innhold i stillingen

 • Sykepleiefaglig ansvar og oppfølging av beboerne
 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege
 • Utføre vedtaksbaserte tjenester
 • Medansvar for fagutvikling og kompetanseheving
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Jobbe med/i utviklingsprosjekt

 Vi søker deg som

 • Har evnen til å jobbe selvstendig, vurdere, ta beslutninger, beholde roen og ta ansvar
 • Brenner for eldreomsorg og spesielt demensomsorg
 • Har erfaring fra sykehus og/eller kommunehelsetjenesten i Norge 
 • Er innovativ og løsningsorientert
 • Brenner for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Relevant videreutdanning er ønskelig og kompenseres

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med mennesker og er en pådriver for et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon

 Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

27.09.2021

Tiltredelse:

03.01.2022

Arbeidssted:

Edvardsløkka omsorgsboliger

Kontaktpersoner:

Tone Sandli

tlf: +47 99118231

Adresse: