Kongsberg kommune Helse og omsorg

Medisin- eller sykepleierstudent?

Pleieassistent

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 38 sengeplasser. Vi er orgnisert under samordnede tjenester til hjemmeboende. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å mestre hverdagen hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger. Vår målsetting er å tilby pasienter et opphold tilpasset deres behov. Skinnarberga helsehus har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse, mange med videreutdanning og vi har et bredt tverrfaglig miljø. Vi samarbeider tett med kommunens rehabiliteringsteam, hjemmetjenesten og psykisk helse. Skinnarberga helsehus er sentralt plassert i Kongsberg med ca. 10 minutters gange til sentrum.

 

Kort om stillingen

Vi tilbyr sykepleierstudenter og medisinstudenter fast stilling basert på en karrieremodell. Karrieremodellen gir mulighet for praksis innen for de ulike sengepostene på helsehuset. Studentene blir ansatt på helsehuset og arbeider på de ulike sengepostene over en periode. Stillingen er fordelt slik:

 • arbeid i turnus fast 2. hver eller 3. hver helg gjennom året
 • arbeid 6 uker 100% i sommerferieperioden
 • mulighet for ekstra vakter

  

Vi tilbyr

 • Økt ansvar og lønnsutvikling med progresjon i studiet
 • Et helsehus og en tjeneste i utvikling
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilgang til VAR-Healthcare og Veilederen.no
 • Medarbeidersamtaler/utviklingsamtaler
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering

 

Innhold i stillingen

Stillingene innebærer tverrfaglig arbeid med fokus behandling, rehabiligering, og hverdagsmestring for å øke pasientenes funksjonsnivå. Vi arbeider etter pro-Act modellen. Arbeidsoppgaver vil være stell og pleie til pasienter, dokumentasjon, medikamenthåndtering, oppfølging ernæring, aktivisering, miljøtiltak, generelle sykepleiefaglige oppgaver, prosedyrer og observasjoner.

 

 Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Være under utdanning innen sykepleie eller medisin
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon 

 

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere mennesker med store endringer i livet
 • Tilpasningsdyktig og finner deg tilrette i ulike miljøer
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Engasjert i faget, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å bygge relasjoner og skape tillitt
 • Ønske om å bidra med ny kunnskap til arbeidsplassen

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

 

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Skinnarberga helsehus

Kontaktpersoner:

Ingunn Kjørstad Gleden

tlf: 48166150

Adresse: