Kongsberg kommune

Fritidsleder - Integreringsseksjonen

Om avdelingen
Integreringsseksjonen ligger under Kultur og Velferdstjenesten i Kongsberg kommune, og jobber med å yte bistand til mennesker med særskilte behov. Seksjonen består av 3 team: Fritidsteamet, Flyktningeteamet og boligteamet og har ca. 13 ansatte, samt ca. 90 fritidskontakter på oppdrag.

Kort om stillingen.
Vi har en ledig 50% fast stilling og 30-50% vikariat som fritidsleder. Det er mulighet for at den faste stillingen kan utvides.
Fritidslederen har ansvar for å drifte fritidskontakttjenester (tidligere støttekontakt) i kommunen. Arbeidet innebærer både administrative oppgaver og praktiske, operative oppgaver som for eksempel veiledning og drift av gruppetilbud. 

 

Vi tilbyr

En interessant jobb i nærkontakt med flotte mennesker.

Variert, givende og spennende arbeidsoppgaver

Arbeid i et godt arbeidsmiljø

Fleksibelt arbeidstid

Lønn etter kommunal regulativ

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen 

Legge til rette for at mennesker med særskilte behov skal ha en aktiv og meiningsfull fritid. Tjenestene ytes etter lov om helse og omsorgstjenesten §3.2b.

Arbeidsoppgavene består av bl.a. rekruttering og veiledning av fritidskontakter, organisering og drift av gruppetilbud, tiltak for å inkludere brukere i organisert fritidstilbud / lag og foreninger, samtaler, kontorarbeid, individuell plan, hjemmebesøk og saksbehandling. Noe kveldsjobbing må påregnes. Arbeidsoppgavene utføres både selvstendig og i team.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant 3- årig høyskole / universitetsutdanning som f.eks. sosionom eller vernepleier

eller annen relevant 3 årig høyskole / universitetsutdanning kombinert med erfaring i arbeid med målgruppa.

Førerkort klasse B

Ønsket kompetanse

Vi ser etter deg som har:

- erfaring fra arbeid med mennesker, gjerne mennesker med særskilte behov

- interesse for og god kjennskap til bruk av data/IKT, inkludert dataspill og sosiale medier

- evne til å være kreativ og nytenkende

- fleksibilitet 

- evne og vilje til samarbeid internt og eksternt

- god evne til å igangsette og gjennomføre nye tiltak

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt. ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Del på:

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

26.09.2021

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg rådhus

Kontaktpersoner:

Cherif Ousman

tlf: 48166021

Adresse: