Kongsberg kommune

Hjemmetjenesten Hvittingfoss

Tilkallingsvikar med mulighet for fast helg

Hvittingfoss er et tettsted med ca 3000 innbyggere og er en del av Kongsberg kommune. Hvittingfoss ligger idyllisk til ved Numedalslågen og det er korte avstander til Drammen, Hof, Lardal, Holmestrand og Tønsberg. Hjemmetjenesten Hvittingfoss er en liten base med ca 15 årsverk fordelt på primært sykepleiere og helsefagarbeidere. Hjemmetjenesten i Hvittingfoss er del av seksjon for samordnede tjenester for hjemmeboende (STH). Vi dekker et geografisk område på begge sider av Numedalslågen opp til Skollenborg og Hedenstad.

 

Kort om stillingen

Hjemmetjenesten i Hvittingfoss er i stadig utvikling og ser etter nye tilkallingsvikarer med mulighet for fast helg. 

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø der latteren sitter løst
 • Stabile og dyktige kollegaer
 • Stor takhøyde for daglige diskusjoner og innspill
 • God opplæring samt veiledning ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen

Som ansatt i hjemmetjenesten:

 • har du ansvar for å følge rutiner og prosedyrer
 • skal du gi bistand til personlig hygiene, ernæring, medisinhåndtering og miljørettede tiltak der det er nødvendig
 • skal du observere, kartlegge, tilrettelegge, igangsette og evaluere pleie- og omsorgstiltak

 

Ønsket kompetanse

 • Du er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
 • Du er reflektert og ser muligheter fremfor begrensinger
 • Du evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Du trives med en noe uforutsigbar hverdag
 • Du er reflektert og løsningsorientert
 • Du har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon. Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du evner å omgås pasienter / pårørende med store endringer i livet
 • Du evner å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen
 • Du er positiv, kreativ og løsningsorientert

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier, helsefagarbeider, sykepleierstudent, lærling.

Ufaglærte er velkomne til å søke, men det er en forutsetning at man har erfaring fra helsevesenet fra tidligere. 

 

Søker må ha førerkort klasse B.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Hjemmetjenesten Hvittingfoss

Kontaktpersoner:

Else Marie Klever

mob: +47 48 16 65 84

Adresse: