Kongsberg kommune Kongsberg interkommunale legevakt

Legevaktsykepleier - Kongsberg interkommunale legevakt

Kongsberg interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg er vi legevaktsentral for Nore og Uvdal. Vi holder til i nye tilpassede legevaktslokaler lokalisert ved siden av Kongsberg sykehus. Ved Kongsberg interkommunale legevakt finner du et spennende arbeidsmiljø innen akutt allmennmedisin. Vi har også fire KAD senger (kommunale akutte døgnplasser) hvor legevaktsykepleiere har vakter.

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no 

Kort om stillingen

Vi er i behov av sykepleiere som er faglig nysgjerrig, opptatt av kvalitet i arbeidet, men allikevel tåler uforutsigbarhet. Liker du utfordringer og variasjon i arbeidet? Da har vi jobben for deg! Ved Kongsberg interkommunale legevakt finner du et spennende arbeidsmiljø innen akutt allmennmedisin.  

Vi har følgende stilling ledig: 

 • Faste 85 % stilling som legevaktsykepleier med tredelt turnus, arbeid hver 3. helg

 Ved ønske om nattevaktstilling kan dette drøftes individuelt. Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledig.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et spennende og utfordrende arbeid i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt legevaktstilbud. Vi har et tett samarbeid med resten av  kommunehelsetjenesten, sykehus og de andre nødetatene. 

Ved Kongsberg interkommunale legevakt har vi:

 •  et solid tverrfaglig miljø som er opptatt av utvikling
 •  et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst
 •  en variert arbeidsdag med tidvis høyt tempo
 •  utfordrende, faglig krevende og spennende sykepleieroppgaver
 •  mulighet til å være med å forme en spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 •  opplæringsprogram som legger vekt på å gjøre den enkelte sykepleier trygg på rutiner og prosedyrer
 •  gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 •  Kalenderplan med mulighet for å påvirke eget vaktoppsett

Kongsberg kommune har fokus på helsefremmende arbeidsplasser, vi gir lønn etter kommunale regulativ, har god pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Innhold i stillingen

Hovedoppgaver for legevaktsykepleier:

 • Besvare legevaktstelefonen, gjøre vurderinger, prioritere og sette i verk tiltak i tråd med
 • Manchester Triage System, faglig forsvarlighet og anbefalte normer.
 • Koordinere hjelpetilbudet i samarbeid med lege, AMK, ambulanse, politi og sykehus.
 • Ta imot pasienter og gjøre tilsvarende vurderinger og prioriteringer.
 • Betjene journalsystem (CGM), Nødnett telefoni og radio.
 • Sykepleieroppgaver på skadestue, lab og ved kommunale akutte døgnplasser (KAD).

Krav og ønsker til deg

Autorisert sykepleier, helst med klinisk erfaring. Erfaring fra legevaktsarbeid, akuttmottak, AMK eller lignende

akuttmedisinsk arbeid er en fordel. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi søker deg som har:

 •  evne til å lytte, ta raske beslutninger, og beholde roen
 •  evne til å jobbe selvstendig, være kreativ og tar ansvar
 •  evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 •  godt humør og en positiv innstilling til endringer og vilje/ønske til å være med og utvikle vårt gode arbeidsmiljø
 •  personlig egnethet vil bli vektlagt

 Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.  

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat per tlf eller avtale om omvisning og informasjon på legevakta.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

29.01.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Jørn Thomas Svandal Nygaard

mob: 48048069

Adresse:

3612 Kongsberg

Kontorplassering: