Kongsberg kommune - oppvekst

Er du vår nye lærer?

Lærerstillinger - Kongsberg grunnskole

Vi har ledige faste stillinger og vikariater fra 01.08.2023. Utlysningen gjelder stillinger på alle trinn i grunnskolen og ved Kongsberg norsksenter.
Vi leter etter deg som er en engasjert lærer. Du forstår at faglige resultater bygger på trygghet og gode relasjoner, og vil bidra i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap.

 Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring.

 Vi er en kommune som er bevisst på at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.

I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn. 

 

 Vi tilbyr

 • skolemiljø med stort fokus på delings- og samarbeidskultur
 • ledere som er lærings-støttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • samarbeid med blant annet næringsliv og Vitensenter
 • veiledningsordning for nyutdannede

  

Vi søker deg som

 • har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
 • er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap
 • har ambisjoner på elevenes vegne
 • motiverer til læring
 • har fokus på god klasseledelse
 • har samarbeids- og delingskompetanse
 • kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet

 Vi trenger lærere innen alle fagområder i grunnskolen, men søker spesielt deg som vil være kontaktlærer og deg som oppfyller kompetansekrav til å undervise i norsk, norsk som andrespråk, matematikk og engelsk. I tillegg er det behov for spesialpedagogisk kompetanse.  

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og personlig egnethet.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

  

Formelle kvalifikasjonskrav.

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

 

Annet
Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater som blir ledige fra 01.08.2023, på barne- og ungdomstrinn, samt Kongsberg norsksenter.

 Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.

Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig, og gi opplysninger om hvilke trinn og undervisningsfag du er kvalifisert for å undervise i, og gjerne hvilke trinn du helst vil jobbe med.

 Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Ann-Elin Urdal

tlf: 48166081

Esther Rotmo Karlsen

tlf: 481 66 523

Ingunn Wåla

tlf: 986 56 485

Adresse:

3616 Kongsberg

Kontorplassering: