Kongsberg kommune Helse og omsorg - Samordna tjenester for hjemmeboende

Skinnarberga Helsehus har ledige helgestillinger, søker også etter ferievikar og tilkallingsvikar.

Helgestillinger

Vi søker deg som er utdannet innen helse, eller er i et helsefaglig utdanningsløp. Vi søker deg som ønsker å arbeide i et spennende fagmiljø med hjemmeboende pasienter som av ulike årsaker har behov for døgnkontinuerlig behandling i institusjon for en kortere eller lengere periode.

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 39 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å komme hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger. Vår målsetting er å tilby pasienter et opphold tilpasset deres behov. Skinnarberga helsehus har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse, mange med videreutdanning og vi har et bredt tverrfaglig miljø. Vi samarbeider tett med kommunens rehabiliteringsteam, hjemmetjenesten og psykisk helse. Skinnarberga helsehus er sentralt plassert i Kongsberg med ca. 10 minutters gange til sentrum.

Arbeidsoppgaver 

 • Helhetlig omsorg og god pleie til våre beboere 
 • Veiledning og hjelp til måltider, personlig hygiene og ulike aktiviteter 
 • Dokumentere iht kvalitetskrav og lovverk 
 • Utføre øvrige rutineoppgaver og annet forefallende arbeid iht stilling 

Kvalifikasjoner 

 • Student/elev under relevant utdanning 
 • Autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/sykepleier 
 • Ønskelig med erfaring fra Helse/Omsorg, men ikke et krav 
 • Må være fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy 
 • Det åpnes og for at andre med realkompetanse kan søke.

For helsefagarbeidere/sykepleiere kreves det i tillegg: 

 • Fagbrev med norsk autorisasjon. HPR nummer registreres i CV 
 • Ha kjennskap til relevant lovverk for tjenesteområdet 
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig 

Vi ser etter deg som 

 • har gode kommunikasjonsevner 
 • er god på å bygge relasjoner og har gode samarbeidsevner 
 • er fleksibel og jobber selvstendig 
 • har godt humør, er engasjert og positiv 

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr 

 • En mulighet til å være med på å skape gode dager for våre beboere 
 • Opplæring i avdeling, men også e-læring 
 • Et godt og utviklende arbeidsmiljø 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 

Annet 

Arbeidstaker tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal ved kommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt. ansettelse. I henhold til gjeldene lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose (MRSA og taushetserklæring leveres før tiltredelse.  

Søknad 

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknad så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelse vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlegslova. Hvis det etter kommunes vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Lene Lid Omholt

mob: 481 66 150

Adresse:

3616 Kongsberg

Kontorplassering: