Kongsberg kommune Helse og omsorg

Skinnarberga helsehus

Sykepleier

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 38 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre medisinsk tverrfaglig behandling, utredning, vurdering og rehabilitering. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger. Skinnarberga helsehus har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse, og et bredt tverrfaglig miljø. Vi samarbeider tett med kommunens rehabiliteringsteam, hjemmetjenesten og psykisk helse. Skinnarberga helsehus er sentralt plassert i Kongsberg med ca. 10 minutters gange til sentrum.

 

Kort om stillingen

Vi har ledig faste 70 - 100% stillinger som sykepleier. Stillingene er i turnus med arbeid dag og kveld. Stillingene er for tiden tilknyttet intermediær- og lindrende avdeling . 

 

Vi tilbyr

 • Konkuransedyktig lønn. Kongsberg kommune tilbyr et tillegg på kr 25.000,- til sykepleiere i turnus med over ti års ansiennitet.
 • Helsefremmende turnus 
 • Et helsehus og en tjeneste i utvikling
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Fokus på pasientsikkerhet
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Sykepleiefaglige utfordringer
 • Fagdager
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Godt arbeidsmilljø
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering

 

Innhold i stillingen

Vi arbeider etter Pro-Act modellenOppfølging av hjemmeboende pasienter fra sykehus og hjemmet som har behov for korttidsopphold i tråd med samhandlingsreformen og økt behandlingsansvar. Vi samarbeider på tvers av profesjoner/fagkompetanse med fokus på at pasienten skal mestre hverdagen hjemme. Utvidet ansvar helgedager og ferie må påberegnes.

 

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Erfaring innen geriatri og/eller palliasjon er en fordel, men ikke et krav
 • Aktuell videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Pådriver for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere mennesker med store endringer i livet
 • Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
 • Du er komfertabel med å prioritere og delegere oppgaver
 • Du evner å løfte blikket og se fremover
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er engasjert i faget, strukturert og løsningsorientert
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Menn oppfordres til å søke. Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledige.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse. 

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.07.2021

Tiltredelse:

23.08.2021

Arbeidssted:

Skinnarberga helsehus

Kontaktpersoner:

Ingunn Kjørstad Gleden

tlf: 48166150

Adresse: