Kongsberg kommune Kongsberg interkommunale legevakt

Daglege - Kongsberg interkommunale legevakt

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri og Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende       organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv. Kongsberg interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. Vi har et befolkningsgrunnlag på > 50.000.  

Kort om stillingen

Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD) for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. 

Vi har følgende stilling ledig:

 • Vikariat 100 % stilling som daglegevaktslege og mediskfaglig ansvarlig. Varighet 1 år. Stillingen er ledig for tiltredelse fra og med 1.10.22/etter avtale. Det er mulighet for å drøfte andre stillingsstørrelser. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende legestillinger i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, øvrige del av  kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene.

Ansettelse og lønn etter avtale.

Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP)

Innhold i stillingen:

Daglegevaktslegen skal tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter uten egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. I tillegg har daglegevaktslegen ansvaret for våre kommunalt akutte døgnplasser (KAD) (4 i alt), både innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende allmennmedisinske arbeidsoppgaver innen både psykiatri og somatikk (indremedisin og kirurgi). Etter behov kan daglegevaktslegen bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning og å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktninger er også tillagt daglegevaktslegen.

Som medisinskfaglig ansvarlig vil du ha følgende ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk fagansvar for legevakten
 • Saksbehandling (inklusive klagebehandling)
 • Videreutvikling av kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av turnuskandidater og deres tjeneste i legevakten
 • Samarbeid med kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste med fokus på legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjede
 • Samarbeid med fagutviklingssykepleier
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av internundervisning, fagdager etc. 
 • Planlegge og sette opp vaktoppsettet for legevakter.

Det er ikke knyttet personalansvar til stillingen.

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i allmennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen allmennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå. Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten.  

Ved ansettelse stilles krav til gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som lege.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.  Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres  før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp  utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Jørn Thomas Svandal Nygaard

mob: 48048069

Adresse:

3612 Kongsberg

Kontorplassering: