Kongsberg kommune Helse og omsorg - Bolig, aktivitet og avlastning

Er du en engasjert leder som ønsker å være med på utviklingen av morgendagens tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Avdelingsleder

Har du tanker om hvordan tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne bør organiseres for å møte målsetningen om å leve frie og selvstendige liv på lik linje i samfunnet? Er du nytenkende og har engasjement for hvordan tjenesten skal nå dette målet? Da ønsker vi å ha med deg på laget.

Vi har for tiden ledig stilling som avdelingsleder ved Møllergata og Steensgate boliger. Avdelingen inngår i seksjon Bolig, aktivitet og avlastning (BAA), og er en av 8 avdelinger. Seksjonen yter helhetlige tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Avdelingen består av en tverrfaglig sammensatt personalgruppe på 21 årsverk fordelt på to lokasjoner. Det ytes helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til 15 tjenestemottakere. Avdelingen har fagkoordinatorende vernepleier som ivaretar det faglige ansvaret og jobber tett sammen med avdelingsleder. Avdelingen er godt etablert, med mange engasjerte og dyktige medarbeidere.

Vi søker deg som vil være med på kontinuerlig forbedring, som evner å reflekrere over egen praksis, og som har blikket rettet mot fremtidens muligheter fremfor begrensninger. Du motiveres av å arbeide strukturert mot å utvikle og ruste våre tjenester mot fremtidens behov, sammen resten av seksjonen. 

Ansvarsområder som ligger til stillingen er:

 • Ansvar for personal-, økonomi, fag, og tjenesteutvikling
 • Ansvarlig for daglig drift og langsiktig utvikling av avdelingen
 • Forvalte egne personalressurser og sikre effektiv tjenesteutførelse
 • Sikre helhetlig og effektiv tjenesteutvikling
 • Ivareta og videreutvikle den faglige kompetansen i avdelingen
 • Bidra aktivt til å utvikle tjenesten til brukernes beste innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Sikre god turnusplanlegging og bemanningsplaner i tråd med behov 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø i en endringsorientert seksjon
 • Deltagelse i seksjonens ledergruppe
 • Dyktige lederkollegaer med høye ambisjoner for seksjonen
 • Et høyt fokus på en meningsfull hverdag for den enkelte bruker
 • Målrettet faglig utvikling for alle ansatte
 • Lederopplæring og lederstøtte
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Ønsket kompetanse
Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Kongsberg har nedfelt gjennom bl.a. egen arbeidsgiverpolitikk et verdisett som gir tydelig føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte.

Vi søker deg som:

 • Har ledererfaring og/ eller lederutdanning innenfor relevant område.Det forventes at du er villig til å gjennomføre lederutdanning hvis du ikke har dette
 • Har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, fortrinnsvis fra arbeid med målgruppen
 • Har god økonomiforståelse og gjennomføringsevne
 • Er endringsorientert med gode strategiske egenskaper
 • Har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Er strukturert, kreativ og løsningsfokusert
 • Har god innsikt i bruk av digitale arbeidsverktøy (for eksempel Gat, Profil og Visma Enterprise)
 • Er engasjert og god på kommunikasjon
 • Er en lagspiller som utfører gode prosesser med høy grad av medbestemmelse
 • Er endringsvillig, positiv og har et godt humør

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Relevant 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis helsefaglig.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Emilie E. Vestgren, Seksjonsleder

mob: 48270248

Adresse:

0000 Kongsberg

Kontorplassering: