Kongsberg kommune Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Vi søker etter erfaren sykepleier

Sykepleier Solstad

Solstad bo- og behandlingssenter (BBS) er et lite og sjarmerende sykehjem i Kongsberg kommune. Vi har 16 plasser for personer med behov for heldøgns omsorg. Sykehjemmet ligger i rolige og idylliske omgivelser rett ved Lågen. Sykehjemmet er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger, og har samarbeid med tre andre sykehjem i Kongsberg. Vi har tilknyttet Hyggestua som er et dagsenter 2 dager i uka, for både hjemmeboende og beboere på Solstad. Vi har totalt ca. 25 ansatte.                    

Kort om stillingen

Vi har ledig en fast 100% stilling som sykepleier. Stillingen er i turnus med p.t 3. hver helg. Helårsturnus fra 2023.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn. Kongsberg kommune tilbyr et tillegg på kr 25.000,- til sykepleiere i turnus med over ti års ansiennitet, og kr 15.000,. under 10 års ansiennitet.
 • Helsefremmende helårsturnus 
 • En tjeneste i utvikling
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Fokus på pasientsikkerhet
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering

Innhold i stillingen

 • Sykepleierfaglig oppfølging
 • Tverrfaglig arbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Kognitiv kartlegging
 • Miljøterapi
 • Samarbeid med pårørende, ansatte og frivillige
 • Arbeider etter pro-Act modellen.

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • 3- årig høyskole utdanning som sykepleier, med godkjenning i Norge.
 • Gjerne med relevant videreutdanning, men ikke et krav
 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Pådriver for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

  Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere mennesker
 • Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
 • Du er komfortabel med å prioritere og delegere oppgaver
 • Du evner å løfte blikket og se fremover
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er engasjert i faget, strukturert og løsningsorientert
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Menn oppfordres til å søke. 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt. ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

16.10.2022

Tiltredelse:

09.01.2023

Arbeidssted:

KONGSBERG

Kontaktpersoner:

Adresse:

3616 Kongsberg

Kontorplassering: