Kongsberg kommune

Spennende og utfordrende dagstilling

Fagkoordinator

Vil du være med på å forme morgendagens tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne? Vi har for tiden ledig en nyoppretttet stilling på dagtid som fagkoordinator i seksjon Bo- aktivitet og avlastning i Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med  sammensatte behov som følge av funksjonshemning og/eller psykiske lidelser. Tjenestene ytes i boliger med heldøgnsomsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. 

Kort om stillingen
Vi søker en engasjert, selvstendig og faglig dyktig fagkoordinator. Som fagkoordinator vil du inneha en viktig rolle i utviklingen av tilbudet til tjenestemottakerne i tett samarbeid med avdelingsledere, seksjonens fagrådgiver og øvrige medarbeidere. 
Fagkoordinator vil ha det faglige ansvaret for fire boliger i Peckelsgate, Myntgata, Steensgate og Møllergata. Avdelingene består av ca 39 årsverk, og er sammensatt av høyskoleutdannende, fagarbeidere og assistenter. Avdelingene er sentralt plassert i Kongsberg sentrum. Det vil være en stor variasjon i arbeidsoppgavene og gode muligheter for å påvirke egen arbeidssituasjon.

 

Innhold i stillingen

 • Ansvarlig for fagutvikling i avdelingene
 • Drive faglig veiledning og opplæring til kollegaer
 • Skape forutsigbarhet, trygghet og faglig struktur for våre tjenestemottakere
 • Samarbeid og koordinering med pårørende, verger og spesialisthelsetjenesten
 • Bistå i arbeid rundt vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven kap 9 og Pasientrettighetsloven kap.4
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid i seksjonen
 • Følge opp krav til dokumentasjon i kommunenes journalsystem
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og oppfølgning av tjenestemottakers helse
 • Være pådriver for kvalitet og utviklingsarbeid i avdelingen og i seksjonen
 • Ansvar for utforming, gjennomføring og evaluering av målrettet tiltak, herunder IPLOS kartlegging
 • Bistå avdelingsleder ved behov 

Vi tilbyr

 • Deltakelse i seksjonens nettverk for fagkoordinatorer 
 • Deltakelse i seksjonens nettverk for kap. 9
 • Mulighet til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvar og mulighet til å bidra til kontinuerlig utvikling av et faglig miljø med ambisjoner
 • Mulighet for kompetanseutvikling, inkl. kompetanse- og studiestipend 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Formelle kvalifikasjonskrav
Offentlig godkjent vernepleier

Krav og ønsker til deg 

 • Du har erfaring fra arbeid som vernepleier, liker å jobbe med mennesker med funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov
 • Det er ønskelig med veiledningskompetanse og relevant videreutdanning, hvis ikke forventes det at du er villig til å gjennomføre det
 • Du har erfaring fra veiledning og kunnskap om å skrive vedtak etter kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Du er faglig sterk med god gjennomføringsevne
 • Du er fleksibel, motiverende og engasjert
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er positiv, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Du behersker godt digitale arbeidsverktøy
 • Du bidrar til et godt arbeidssmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

02.01.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

0000 Kongsberg

Kontorplassering: