Kongsberg kommune

Stilling i seksjon vann, avløp og renovasjon

Rådgiver/ prosjektmedarbeider - VAR

Vi har ledig en 100% stilling som rådgiver/ prosjektmedarbeider innen seksjon Vann, avløp og renovasjon (VAR). Seksjonen har i nærmeste framtid mange prosjekter knyttet til oppgradering av vann- og avløpsnettet i Kongsberg kommune. Du skal jobbe med administrative oppgaver og oppfølging av prosjekter. Seksjon  VAR har i dag 27 ansatte, og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon i Kongsberg kommune.

Vi tilbyr  

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av VA-prosjekter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Relevante kurs og faglig utvikling
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikring og pensjonsordninger

 
Innhold i stillingen: 

 • Sammen med prosjektleder skal du sørge for at prosjektene er godt planlagt og administrert.
 • Administrere oppgavene som for eksempel søknadsbehandling, oppfølging av saker, møteforberedelser, fakturering av privatkunder, mv.
 • Myndighetsutøvelse i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 • Bistå med oppfølging av avvik og klager.
 • Andre oppgaver ut fra behov

 

 Vi ser etter deg som   

 • har erfaring fra Va-fag eller tekniske fag 
 • har kjennskap til offentlig forvaltning og erfaring fra administrative oppgaver innen feltet
 • gjerne har noe utdannelse innen kontoradministrative fag
 • har gode IT-kunnskaper og er interessert i å lære nye systemer.
 • er proaktiv, handlekraftig og resultatskapende.
 • arbeider med selvstendighet og høy integritet.
 • har evne til å jobbe strukturert og planmessig.
 • har forståelse for rammer, lover og regler.
 • kommuniserer og samhandler godt med kolleger og eksterne samarbeidspratnere.
 • er løsningsorientert
 •  har  god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning på høgskolenivå. Søkere med fagbrev innen relevant fagområde vil bli tatt med i vurderingen. Særlig relevant erfaring fra arbeidsoppgaveområdene kan også veie opp for manglende utdanning.

 


Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.12.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Roar Jarness

tlf: +47 481 66 486

Adresse:

Kirkegata 1 3616 Kongsberg

Kontorplassering: