Kongsberg kommune Helse og omsorg - Bolig, aktivitet og avlastning

Avdelingsleder Lundeløkka avlastning og barnebolig

Seksjonen Bolig, aktivitet og avlastning (BAA) består av 9 avdelinger og 210 årsverk. Seksjonen yter helhetlige tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i alle aldre innenfor områdene bolig, ambulerende tjenester, arbeid- og aktivitetstilbud, avlastning, barnebolig og privat avlastning. Seksjonen er i gang med et spennende endrings- og utviklingsarbeid i tråd med nye føringer og behov.

Avdelingsleder ved Lundeløkka avlastning og barnebolig vil ha en sentral og viktig posisjon i seksjonen. Tjenesten er i utvikling og vi søker en nytenkende og engasjert avdelingsleder som vil bidra til å skape morgendagens helse- og omsorgstjenester for barn og unge. 

 
Kort om stillingen:

Lundeløkka avlastning består av 38 årsverk og ivaretar avlastningstilbud til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser gjennom tjenestene;

 • Avlastning i institusjon
 • Privat avlastning
 • Helsehjelp og avlastning i private hjem
 • Barnebolig

I tillegg til avdelingsleder, består lederteamet i avdelingen av assisterende avdelingsleder, driftskoordinator og fagkoordinator. Som avdelingsleder vil du samarbeide tett med disse funksjonene.

Ansvarsområder som ligger til stillingen

 • Avdelingsleder har delegert personal-, økonomi, fagansvar og rapporterer til seksjonsleder
 • Overordnet ansvar for daglig oppfølging og koordinering i avdelingen
 • Bidra aktivt til å utvikle tjenesten innenfor kommunens rammer, nasjonale føringer og lovverk
 • Bidra til god samhandling i seksjonen
 • Arbeide i tråd med kommunens verdier: Raushet, nyskaping, åpenhet og stolthet

Personlige egenskaper

 • Er god på å realisere føringer fra seksjonens og kommunens planer i avdelingen
 • Er faglig engasjert, er en pådriver i utviklingsarbeid og evner å motivere medarbeiderne til å jobbe mot felles mål
 • Har god økonomiforståelse og gjennomføringsevne
 • Har god mellommenneskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Er en lagspiller som utfører gode prosesser med høy grad av medbestemmelse
 • Er endringsvillig, positiv og har et godt humør
 • Det er ønskelig med erfaring fra avlastningstjenester for barn og unge, men dette er ikke et krav
 • Har god innsikt i bruk av digitale arbeidsverktøy (for eksempel Gat, Profil og Visma Enterprise)

Det er viktig for oss at du er motivert for å være en del av lederteamet i seksjonen.  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Relevant 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier. Annen 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning med relevant erfaring fra tjenesteområdet vil bli vurdert
 • Har ledererfaring og/ eller lederutdanning. Det forventes at du er villig til å gjennomføre lederutdanning dersom du ikke har dette
 • Har erfaring fra helse- og omsorgstjenster

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø i en endringsorientert seksjon
 • Deltakelse i seksjonens ledergruppe
 • Dyktige lederkollegaer med ambisjoner for seksjonen
 • Et høyt fokus på en meningsfull hverdag for den enkelte bruker
 • Lederopplæring og lederstøtte
 • Lønn etter avtale
 • Gode stipend- og kompetanseordninger
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Emilie E. Vestgren, Seksjonsleder

mob: 48270248

Adresse:

0000 Kongsberg

Kontorplassering: