Kongsberg kommune

Vi søker erfaren og engasjert fysioterapeut

Fysioterapeut 100% fast stilling

Det er ledig fysioterapeutstilling i rehabiliteringsteamet Kongsberg kommune

Kort om stillingen

Kongsberg kommune, avdeling rehabilitering, har en 100% fast stilling ledig fra 01.04.23

Vi tilbyr

 • Arbeid innen et spennende og bredt fagfelt innenfor aldersgruppen voksne og eldre. 
 •  Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige medarbeidere med fokus på utvikling!

 Fysioterapeutene i rehabiliteringsteamet har som arbeidsområder:

 • Kartlegge og gjennomføre tiltak for hjemmeboende voksne og eldre, med fokus på mestring og hverdagsrehabilitering.
 • Kartlegge og igangsette tiltak for hjemmeboende voksne og eldre etter hjemkomst fra sykehus og andre institusjoner, for å optimalisere hjemmesituasjonen.
 • Tett samarbeid med hjemmetjenesten, andre samarbeidspartnere og pårørende.
 • Veiledning av samarbeidspartnere og andre.

Krav og ønsker til deg:

 • Erfaring fra jobb i tverrfaglig team. Du må ha et tverrfaglig perspektiv og tenke helhetlig!
 • Erfaring med rehabilitering og hverdagsrehabilitering er ønskelig.
 • Kompetanse/erfaring med motiverende intervju (MI) er ønskelig.
 • Interesse og engasjement for å fremme mestring og brukermedvirkning.
 • Interesse og engasjement for å drive veiledning og kursing.  
 • Evne til å jobbe selvstendig, men samtidig ha gode samarbeidsevner for å jobbe tverrfaglig i team.
 • Stor grad av fleksibilitet og evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag. 
 • Gode kommunikasjonsevner, og god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

 Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig bachelorgrad fysioterapi med norsk autorisasjon.
 • Førerkort klasse B.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.02.2023

Tiltredelse:

01.04.2023

Arbeidssted:

Kongsberg

Kontaktpersoner:

Anne Kari Sigstad Skarbekk

tlf: 48166511

Adresse:

3616 Kongsberg

Kontorplassering: