Kongsberg kommune Helse og omsorg

Sykepleier søkes til Base Håvet

Sykepleier

Jobbe i hjemmetjenesten?

Helse -og omsorgstjenesten i Kongsberg er i en spennende utviklingsfase. Hjemmebaserte tjenester er vår hovedaktør i utviklingen av tjenester til våre innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk fordelt på hjemmetjeneste-avdelinger, Skinnarberga helsehus, avd mestring og avd rehabilitering. Vår organisering gjenspeiler ønsket om et sømløst og godt organisert tjenestetilbud til det beste for brukere av tjenesten. Vi kan vise til god fagdekning i tjenesten og en endringsdyktig organisasjon. Vår hovedoppgave fremover er å organisere tjenesten slik at våre brukere opplever å få rett tjeneste til rett tid av personell med rett kompetanse.

Kort om stillingen

Base Håvet har ledig 100% sykepleierstillinger.

Det er arbeid i 2 delt turnus med jobb p.t 6 hver helg med langvakter.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Ordning med ressurs spl innen psykiatri, demens og palliasjon
 • Ordning med fagsykepleier, internopplæring og undervisning
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Jevnlige fagmøter
 • Ordning med primæransvar for en gruppe brukere
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

Jobben innebærer utføring av helsehjelp etter vedtak til hjemmeboende brukere i Kongsberg.   

Som sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet
 • Ivareta brukernes ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Samarbeide tett internt i avdeling med kolleaer, samt tverrfaglig med andre fagrupper og instanser
 • Delta i pleie og behandling av pasienter sammen med det øvrige personalet
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir gjennomført
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Veilede og orientere pasienter og deres pårørende, samt kollegaer og studenter
 • Utvikle tjenesten etter gjeldene målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • God helse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Førerkort klasse B 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

17.10.2021

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Base Håvet

Kontaktpersoner:

Monica Elden

mob: +47 40823708

Adresse:

Kongsberg