Kongsberg kommune

Helgestilling Brennerigata bofellesskap

Helsefagarbeider

Om avdelingen
Stillingene er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Knut Hamsuns vei/Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming.

Kort om stillingen
Vi har ledig tre faste helgestillinger 11,27% til 20,66% med arbeid hver tredje helg. Stillingene er perfekt for deg som er student og trenger en liten jobb ved siden av.

 

Vi tilbyr

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et arbeidsmiljø med fokus på fag
 • Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • E-læring
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunens regulativer

 

Innhold i stillingen 
Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. For å skape gode boforhold og trivsel for våre tjenestemottakere trenger de trygge rammer og forutsigbarhet i hverdagen.

Som fagarbeider skal du legge til rette for og kvalitetssikre at gode tjenester blir gitt. Dette gjøres i samarbeid med fagansvarlig miljøterapeut og øvrig personal. 

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisert helsefagarbeider. Andre med relevant kompetanse kan også søke.

Studenter innenfor relevant helse- og sosialfag kan vurderes.

 

Ønsket kompetanse

 • Kan jobbe selvstendig og i team og har gode evner til kommunikasjon.
 • Er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker.
 • Er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer.
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplass.
 • Evne til å ta imot veiledning.
 • Kjennskap til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Ønskelig med erfaring og kjennskap til målgruppen.
 • Behersker IKT som arbeidsverktøy.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.09.2021

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Bolig

Kontaktpersoner:

Siw Kathrin Engesland

tlf: +47 48166052

Toril Ulleberg Richardsen

tlf: +47 48166094

Adresse:

0000