Kongsberg kommune Oppvekst - Skole

Vi søker lærere i realfag, engelsk og norsk

Lærerstilling - vikariat - Skrim ungdomsskole

Skrim ungdomsskole ble bygget i 2002 og har i dag ca 260 elever i 8. -10. klasse og 35 ansatte. Vi er en Apple Distinguished School og fokuserer på fremragende undervisning i et teknologirikt miljø. Skolen ligger idyllisk til på Kongsgårdmoen i retning Notodden.


Utlysningen gjelder et 100% vikariat fra 01.12.21 til 31.07.22 som realfagslærer og kontaktlærer.
I tillegg trenger vi tilkallingsvikarer med fagkompetanse i engelsk og norsk.Vi tilbyr
• varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur
• opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring og klasseledelseVi søker deg som
• har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
• er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap
• har ambisjoner på elevenes vegne
• motiverer til læring
• er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet
• har samarbeids- og delingskompetanse
• kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere

Vi trenger lærere som oppfyller kompetansekrav til å undervise i matematikk og naturfag eller engelsk og norsk.
Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.


Formelle kvalifikasjonskrav

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov. Søkere uten godkjent pedagogisk utdanning, men med fag
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.


Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del på:

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.10.2021

Tiltredelse:

01.12.2021

Arbeidssted:

Skrim ungdomsskole

Kontaktpersoner:

Hilde Omholt

tlf: 99642756

Adresse: